Rodzinny Dom Spokojnej Starości Słoneczny Las
Jana Kazimierza 363, Stanisławów Pierwszy