Rezydencja na Dyrekcyjnej Orpea
Dyrekcyjna 5-7, Wrocław