Dom Pomocy Społecznej Dom św. Barbary
Ogrodowa 2, Kleszczów