Dom Pomocy Społecznej Kombatant
Jagiellońska 71, Legionowo