23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
Plac Mariański 7/8, Lądek-Zdrój