Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze
Mehoffera 72/74, Warszawa