Dom Dziennego Pobytu Alternatywy
Gen. Sikorskiego 17/2, Zielona Góra