Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej
os. Szkolne 20, Kraków