Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Krzywe Koło 36, Lubartów