Dom dla Niepełnosprawnych
Czarnowska 2a, Piekoszów